top of page

Планування і оцінювання стратегій, політик, програм і проектів. 

- планування соціальних проектів, стратегій, політик та програм,  

- планування моніторингу результатів і впливу соціальних проектів на цільову аудиторію, 

- оцінювання результатів і впливу діяльності на цільову аудиорію, 

- оцінювання діяльності на предмет досягнення мети і очікуваних результатів, 

- оцінювання неочікуваних результатів діяльності,

- впровадження  моніторингу і оцінювання в діяльність організації,

- оцінювання організаційного розвитку

- тощо.

Я є незалежним фахівцем з оцінювання проектів, програм, політик, стратегій. З 2015 року  я брала участь в оцінюванні соціальних проектів громадських організацій, програм міжнародних організацій, стратегій органів місцевого самоврядування, рішень органів центральної і виконавчої влади тощо. Я маю дипломи магістра ділового адміністрування та магістра державного управління. Окрім того, я навчалася за програмою підготовки викладачів з Європейської інтеграції.

Я є співзасновником і членом правління Української Асоціації Оцінювання –  спільноти, яка об’єднує фахівців, викладачів, студентів з метою обмінюватися знаннями і досвідом, що стосуються оцінювання політик, програм і проектів. За час існування УАО було проведено низку досліджень, багато інформаційних та навчальних заходів, надана чимала експертна підтримка органам влади та місцевого самоврядування, навчальним закладам, громадським організаціям. Фахівцями УАО були створені стандарти оцінювання і професійні стандарти фахівця з оцінювання, створений глосарій термінів з моніторингу і оцінювання, створений перший україномовний посібник з моніторингу і оцінювання. З перших днів війни члени УАО  розпочали інформувати світ про події в Україні. 

Я маю досвід оцінювання соціальних проектів громадських організацій та досвід оцінювання програм і проектів міжнародних організацій.

 

Продуктами моєї діяльності є:

·        Рішення для підвищення ефективності політики, програм, проектів

(створення систем внутрішнього та зовнішнього оцінювання результатів і впливу діяльності, моніторинг і оцінювання  результатів і впливу політики, програми та проекту, надання  практичних рекомендацій щодо подальшого використання цих результатів, запровадження інструментів вимірювання в діяльність проекту чи організації тощо).

·        Рішення щодо впровадження внутрішнього і зовнішнього оцінювання діяльності організації

(створення системи моніторингу та оцінювання діяльності організації).

·        Рішення для підвищення якості нормативних актів та інших офіційних документів

(експертне оцінювання нормативно-правових актів та офіційних документів).

·        Обґрунтування для прийняття рішень

(соціологічні та аналітичні дослідження,  експертне оцінювання).

·        Алгоритми для прийняття рішень

(допомога у плануванні діяльності організації,  навчальні заходи з питань організаційного розвитку; взаємодії з владою; залучення ресурсів; моніторингу та оцінювання; громадської участі у вирішенні соціальних проблем; громадського контролю; реалізації соціальних проектів комерційними організаціями; соціального підприємництва; зв'язків з громадськістю та ін.)

bottom of page